بسم الله الرحمن الرحیم

مرحوم یادگار امام نقل می‌ کردند که وقتی خبر ارتحال مرحوم آیت الله العظمی بروجردی
را برای امام آوردند، ایشان در اطاق انتهایی منزل ( واقع در یخچال قاضی قم ) بودند در حالیکه
ما در اطاق‌های جلویی منزل بودیم و درب‌های اطاق‌ها هم بسته بود، اما صدای گریه امام
به اندازه‌ای بلند بود که ما از این حیاط منزل آن را می‌ شنیدیم.

خبرگزاری فارس: اشک‌های حضرت امام خمینی برای حضرت آیت‌الله العظمی بروجردی


منبع: پایگاه اطلاع رسانی آیت الله العظمی بروجردی